Tankar efter paneldebatten

frågeställningen

Det blev en på det hela taget väl genomförd och lyckad paneldebatt. Tack vare Sörmlands Nyheter fick den stor spridning och många som sett den online har hört av sig. SN:s Olof Jonmyren ledde debatten på ett förtjänstfullt sätt och lotsade paneldeltagarna genom debatten så att alla fick komma till tals.

jonmyren på scen

Nedläggningshotet mot Gnestapendeln i juni tonades ned och kallades av Einar Schuch från Trafikverket som en arbetshypotes. Både Boel Godner, kommunalråd i Södertälje och Åsa Kullberg på Sörmlands kollektivtrafikmyndighet slog ifrån sig och menade att det visst var ett skarpt förslag när det kom. De var övertygade om att om det inte hade blivit en massiv folkopinion mot nedläggningen, hade den genomförts. Nedtoningen av nedläggningsförslaget är en indikation på en reträtt i frågan.

Jonmyren ställde planenligt föreningens frågor även om det ibland hade det varit intressant att få ställa (oplanerade) följdfrågor. Relevanta åhörarfrågor togs också upp mot slutet men om du upplever att just din fråga inte blev ställd eller besvarad är det alltid fritt att mejla till beslutsfattare och ställa frågor. Glöm inte det!

Paneldeltagarna kan givetvis inte sitta och lova saker i en debatt eftersom besluten fattas i andra forum än på en paneldebatt. Men bara genom att lyfta frågorna väcktes en medvetenhet, både om vad det är som är relevant för arbetspendlare och att det finns en folkopinion som inte körs över så lätt.

Vi fick tydliga indikationer på att riksdag och regering i högre grad kommer att väga in arbetspendlarnas sak mer i fortsättningen, även om reglerna inte kommer att ändras i första taget, något som oroade Åsa Kullgren.

deltagareGBs

 

Föreningen vet sedan tidigare att godstrafiken och fjärrtrafiken prioriteras högre än kollektivtrafikresenärerna. Men för många åhörare var det en överraskning. Bevis för detta är att infrastrukturministern nämnde diskussioner med näringslivet vad gäller godstrafiken och att de får framföra sina åsikter.

Men på vilket sätt har de hört sig för vad arbetspendlarkollektivet tycker? På grund av prioriteringsreglerna i Järnvägslagen från 2004 är denna resenärsgrupp inte lika viktig. Alltså tillfrågas inte vår grupp. Föreningens ståndpunkt är att allas intressen ska tillvaratas och det ska framgå av bestämmelserna.

Elmsäter-Svärd nämnde att det är en EU-bestämmelse som implementerats som stadgar att gods- och fjärrtrafiken är viktigare. Godner och Kullgren hävdade att man inte kan skylla på EU i den här frågan. Enligt föreningens efterforskningar (skrolla ned på sidan som länken går till) är inte dessa EU-regler tvingande och det är få länder som infört dem. Föreningen ska forska vidare vad det är för EU-regler Elmsäter-Svärd specifikt hänvisar till. Är reglerna verkligen inte tvingande är det synnerligen besvärande att de antagits så aningslöst.

fullsatt i publiken_mindre

Summa summarum kan vi konstatera att man inte har gjort några ändringar av prioriteringsystemet inför Tågplan 15. Visserligen kommer man att bjuda in berörda parter till samtal i ett tidigare skede i processen, men vi står likväl inför risken att förlora delar av trafiken till nästa år. Detta är en fråga som vi liksom andra berörda kranskommuner i samma situation måste vara med och bevaka.

Så visst finns det många frågor som fortfarande är obesvarade. Men en tvåtimmarsdebatt går fort. Paneldebatten får betraktas som ett startskott för en fortsatt, alltjämt levande debatt där frågor ständigt stöts och blöts, politiker och beslutsfattare bearbetas och där Gnesta hävdar sin rätt att få fortsätta att ha en pendeltågsförbindelse värd namnet.

Vi tackar än en gång alla som ställde upp: föreningsfunktionärer, åhörare, paneldebattsdeltagare och inte minst våra sponsorer.

alla sponsorer

 

5 comments on “Tankar efter paneldebatten
 1. anita sundqvist hardie skriver:

  Tack för att ni ordnade en så bra paneldebatt!
  Verkligen proffsigt och snyggt arrangeratav er i föreningen och debattledaren var utmärkt bra.
  Så viktigt för oss folk att visa för politikerna att vi inte bara finner oss i deras planer där pengarna väger tyngst i prioriteringarna d.v.s gods och fjärrtåg i detta fallet.
  Vill också gärna påtala att även andra resor än arbetsresor med pendeln är viktiga t.ex uträttar många människor ärenden som inköp, läkarbesök och liknande i S-tälje, många åker in till Sthlm för kulturens skull eller bara för att träffa någon man känner.
  Vad jag vill säga är; att ha tillgång till kultur och socialt liv är en viktig del människors liv – livet handlar inte bara om ”arbetspendling”
  och ”arbetslinjen,arbetslinjen,arbetslin….”
  därmed sagt ser jag fram emot att alla kvällsturer går hela vägen ner till Gnesta och att trafiken utökas på helger ( varannan timme är ju som ett skämt). Som medborgare och skattebetalare trodde jag och tycker det borde vara en rättighet med en väl fungerande kollektivtrafik.
  Vänlig hälsning
  Anita Sundqvist Hardie

  • E skriver:

   Tack för beröm. Ja, vi är nöjda och idag på Radio Sörmland säger Katrineholms kommunalråd, inför deras möte där ikväll om kollektivtrafiken, att de efterlyser längre tågavtal. Fler börjar få upp ögonen för kortsiktigheten.

   Visst har du rätt att tåget även är viktigt för andra resor än arbetsresor. Men det är en viktig påtryckningsfaktor att poängtera arbetsresorna eftersom det ständigt är ”arbetslinjen” som framhålls. Den tågpolitik som förs indikerar ju att man arbetar emot ”arbetslinjen” längre ned i hierarkierna! Vi avslöjar därmed de motsättningar som råder och som inte följer regeringens uttalade mål.

   Med tanke på att man vill ha kvartstrafik till Göteborg, är Gnestapendelns gleshet, särskilt på helger, faktiskt ett skämt. Så, ja, jag håller verkligen med dig!.

 2. Johanna Sohl skriver:

  Läste jag rätt!???
  Kvarts trafik till Göteborg!
  När vi i Gnesta knappt kan ta oss fram o tillbaka till Stockholm på helgerna. Ett enda ärende in till stan på helgen tar det mesta av hela den dagen i anspråk. ..
  Det är väl ur miljö hänsyn ren galenskap att minska tågen ut hit, om vi alla som bor här ute ska sitta och bränna olja med var sin bil, skynda på förbrukandet av dessa våra ändliga naturresurser. I stället för att kunna ha rimligt enkelt att ta oss med tåg in till Stockholm.
  Att investera i både 30-dagars kort och egen bil som ensamstående känns inte meningsfullt.

  Jag vill här poängtera att kollektiv trafik och respekt för miljön och vår vackra planet bör gå hand i hand.
  Att jag väljer att avstå från egen bil och väljer att åka buss och tåg borde vara ett miljövänligt val som gynnar både Mig och Miljön dvs alla som bor här på planeten Tellus.

  /Johanna

  • sekr skriver:

   I och med konkurrensutsättningen är det den samhällsekonomiska nyttan som är drivkraften. Att öppna upp spåren för externa aktörer gör att man får in mer pengar. Tågoperatörer som kör till Göteborg genererar alltså mer pengar till kassan än vad lokaltrafiken gör. Dessutom har fjärrtrafiken högre prioritet än lokaltrafiken, vilket också är en bestämmelse som gör att vi kommer i andra hand. Ju fler externa aktörer som vill köpa sig in på spåren, desto mer prioriteras Gnestapendeln ner. Spårbristen här på västra stambanan en stor stötesten. Då prioriteras lokaltrafiken ned.

1 Pings/Trackbacks for "Tankar efter paneldebatten"
 1. […] Enligt Kullgren håller Trafikverket på att se över sina prioriteringar för att regiontågtrafik mer ska jämställdas med fjärrtågtrafik när verket gör nya tågplaner och tidtabeller. Det tackar vi i Föreningen Gnestapendeln för, eftersom det är ett av föreningens mål och något vi har lyckats skapa opinion för bl.a. med vår paneldebatt. […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*