Tag Archives: gnesta

Bankgiro och omprioriteringar

Posted on by .

Föreningen möts av goda nyheter på det nya året – Trafikverket ser över sina prioriteringar. De tidigare prioriteringsreglerna, som inte ger arbetspendlare samma höga prioritet som långpendlare och godståg, ska ändras. Läs mer om det här. Nu återstår att se om ändringarna endast blir polityr och hur lång tid det tar att genomföra dem. Föreningen följer detta noggrant.

Rälsbrott

Rälsbrott

Dagens tågurspårning mellan Huddinge och Stuvsta, inte långt efter den i november vid Stockholms södra, kommer inte som en överraskning för dem som har läst boken Det stora tågrånet. I ett kommande inlägg kommer bloggen att redogöra för de rysansvärda avslöjanden som görs i boken om bland annat eftersatt tågunderhåll i spåret av omorganisationen av SJ.

Föreningen har skaffat ett bankgironummer: 521-4614

Föreningen har ingen medlemsavgift. Det hindrar inte att medlemmarna frivilligt betalar in valfritt belopp på det nyanskaffade bankgironumret. Vår ekonomi har varit obefintlig och tidigare enbart berott på välvilliga sponsorer. Med kontot – i kombination med era donationer – har vi nu möjlighet att planera inköp och satsningar.

Slutligen har paneldebatten även förevigats i ett bildspel, en sammanställning av föreningens bilder. Se och minns!

God jul och gott nytt år

Posted on by .

girlang

Styrelsen ber att få önska alla medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Vårt mål är att göra avtryck i den tågpolitiska debatten 2014. Det är mycket som står på spel för lokaltrafikens vidkommande efter att bestämmelserna om konkurrensutsättning träder i kraft fullt ut 2014. Föreningens mål är att så långt det är möjligt eliminera de skadeverkningar som detta får på kollektivtrafiken och på lång sikt få beslutsfattarna att inse att reglerna måste ändras, eller åtminstone justeras.

tågrånet

Under ledigheten är det några i styrelsen som kopplar av med att läsa boken Det stora tågrånet. Bloggen återkommer med en recension av den under 2014.

God helg!

 julgran

Åsa Kullgren: ”Tågpendlare diskrimineras”

Posted on by .

ÅsaKullgren_FB

Åsa Kullgren (S), ordförande i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet konstaterar det som Föreningen Gnestapendeln har kunnat konstatera, nämligen att arbetspendlare diskrimineras, vilket är sanktionerat i Järnvägslagen från 2004.

Enligt Kullgren håller Trafikverket på att se över sina prioriteringar för att regiontågtrafik mer ska jämställdas med fjärrtågtrafik när verket gör nya tågplaner och tidtabeller. Det tackar vi i Föreningen Gnestapendeln för, eftersom det är ett av föreningens mål och något vi har lyckats skapa opinion för bl.a. med vår paneldebatt.

Åsa Kullgren är oroad:

En av de viktigaste sakerna som jag ville ha fram är att jag känner en oro på kort sikt när det gäller vår pendeltågstrafik att det ska bli som i maj då våra tåg får stryka på foten och det har jag en stor oro för att vi ska stå inför samma situation nästa år och det ville jag ha besked av ministern.

Kullgren anser att Trafikverket ska jämställa regiontåg och fjärrtåg så att de är lika mycket värda när tidtabeller och tågplaner ska ändras. Hon säger sig ha fått signaler om att Trafikverket arbetar med att ändra på prioriteringskriterierna, men att de inte hinner få fram nya kriterier inför 2015 års tågtidtabell, vilket gör att Gnestapendeln kan drabbas även inför Tågplan 2015.

Men föreningen undrar om Trafikverket kan göra det självsvåldigt och så lättvindigt utan att bryta mot Järnvägslagen. Ska inte lagstiftarna besluta om en lagändring först eller är det helt plötsligt okej för en myndighet att kringgå lagen?

När man genom upphandlingssystemet talar om ”samhällsnyttan” är det bara den slutna tågsystemsnyttan som åsyftas. Alltså ser man inte till den totala samhällsnyttan som regiontågen ger, nämligen att folk kan jobba och bidra till en större samhällsnytta. Detta vidare begrepp måste vägas in i helhetsperspektivet eftersom vardagspendlarna i Mälardalen diskrimineras av Trafikverket och det tycker inte Åsa Kullgren är acceptabelt.

Från föreningens sida kan vi instämma med Åsa Kullgren och vi förväntar oss och jobbar för att prioriteringsordningen ses över.

Tankar efter paneldebatten

Posted on by .

frågeställningen

Det blev en på det hela taget väl genomförd och lyckad paneldebatt. Tack vare Sörmlands Nyheter fick den stor spridning och många som sett den online har hört av sig. SN:s Olof Jonmyren ledde debatten på ett förtjänstfullt sätt och lotsade paneldeltagarna genom debatten så att alla fick komma till tals.

jonmyren på scen

Nedläggningshotet mot Gnestapendeln i juni tonades ned och kallades av Einar Schuch från Trafikverket som en arbetshypotes. Både Boel Godner, kommunalråd i Södertälje och Åsa Kullberg på Sörmlands kollektivtrafikmyndighet slog ifrån sig och menade att det visst var ett skarpt förslag när det kom. De var övertygade om att om det inte hade blivit en massiv folkopinion mot nedläggningen, hade den genomförts. Nedtoningen av nedläggningsförslaget är en indikation på en reträtt i frågan.

Jonmyren ställde planenligt föreningens frågor även om det ibland hade det varit intressant att få ställa (oplanerade) följdfrågor. Relevanta åhörarfrågor togs också upp mot slutet men om du upplever att just din fråga inte blev ställd eller besvarad är det alltid fritt att mejla till beslutsfattare och ställa frågor. Glöm inte det!

Paneldeltagarna kan givetvis inte sitta och lova saker i en debatt eftersom besluten fattas i andra forum än på en paneldebatt. Men bara genom att lyfta frågorna väcktes en medvetenhet, både om vad det är som är relevant för arbetspendlare och att det finns en folkopinion som inte körs över så lätt.

Vi fick tydliga indikationer på att riksdag och regering i högre grad kommer att väga in arbetspendlarnas sak mer i fortsättningen, även om reglerna inte kommer att ändras i första taget, något som oroade Åsa Kullgren.

deltagareGBs

 

Föreningen vet sedan tidigare att godstrafiken och fjärrtrafiken prioriteras högre än kollektivtrafikresenärerna. Men för många åhörare var det en överraskning. Bevis för detta är att infrastrukturministern nämnde diskussioner med näringslivet vad gäller godstrafiken och att de får framföra sina åsikter.

Men på vilket sätt har de hört sig för vad arbetspendlarkollektivet tycker? På grund av prioriteringsreglerna i Järnvägslagen från 2004 är denna resenärsgrupp inte lika viktig. Alltså tillfrågas inte vår grupp. Föreningens ståndpunkt är att allas intressen ska tillvaratas och det ska framgå av bestämmelserna.

Elmsäter-Svärd nämnde att det är en EU-bestämmelse som implementerats som stadgar att gods- och fjärrtrafiken är viktigare. Godner och Kullgren hävdade att man inte kan skylla på EU i den här frågan. Enligt föreningens efterforskningar (skrolla ned på sidan som länken går till) är inte dessa EU-regler tvingande och det är få länder som infört dem. Föreningen ska forska vidare vad det är för EU-regler Elmsäter-Svärd specifikt hänvisar till. Är reglerna verkligen inte tvingande är det synnerligen besvärande att de antagits så aningslöst.

fullsatt i publiken_mindre

Summa summarum kan vi konstatera att man inte har gjort några ändringar av prioriteringsystemet inför Tågplan 15. Visserligen kommer man att bjuda in berörda parter till samtal i ett tidigare skede i processen, men vi står likväl inför risken att förlora delar av trafiken till nästa år. Detta är en fråga som vi liksom andra berörda kranskommuner i samma situation måste vara med och bevaka.

Så visst finns det många frågor som fortfarande är obesvarade. Men en tvåtimmarsdebatt går fort. Paneldebatten får betraktas som ett startskott för en fortsatt, alltjämt levande debatt där frågor ständigt stöts och blöts, politiker och beslutsfattare bearbetas och där Gnesta hävdar sin rätt att få fortsätta att ha en pendeltågsförbindelse värd namnet.

Vi tackar än en gång alla som ställde upp: föreningsfunktionärer, åhörare, paneldebattsdeltagare och inte minst våra sponsorer.

alla sponsorer

 

Följ paneldebatten i direktsändning på webben

Posted on by .

Dagen D är inne. Efter flera månaders opinionsbildande har föreningen äntligen kommit fram till målet: paneldebatten med beslutsfattarna där vi hoppas få svar på frågor om bl.a. Gnestapendelns framtid.

Södermanlands Nyheter sänder hela paneldebatten direkt via Internet. Klicka här för att komma till webbsändningen. På den länken kan du även ställa frågor till paneldeltagarna via SN:s chattfunktion, samt följa twitterflödet för hashtaggen #gnestapendeln.

Väl mött på Elektron!

Rapport från slutspurten och insändare om Gnesta

Posted on by .

Benny Åberg, ordföranden, hälsar efter dagens maratonutdelning av flygblad inför morgondagens stora PANELDEBATT:

Vilken otroligt lysande kampanj vi har genomfört pendlarvänner. Det är mångas arbete som gjort vår kampanj så omtyckt och känd. Jag känner mig oerhört stolt att få ha förmånen att vara ordförande i föreningen. När jag delade flygblad på eftermiddagen så hade alla positiva ord om vårt arbete. Många sade: ”jag hörde på radion om mötet, jag har fått flygblad i brevlådan, jag har fått meddelande från min fackförening”. Ett stort tack till alla som varit med så här långt. I morgon är det final. Då ska vi se till att få svar på våra frågor för att kunna gå vidare för en bättre pendel! Väl mött i morgon!

Trots en dålig telefonledning, fick föreningen fram sitt budskap om paneldebatten i Ring P1 i morse

Som grädde på moset publiceras just idag en insändare i Svenska Dagbladet av fyra socialdemokratiska ordförande i Uppsala, Sörmland, Västmanland och Örebro län, de län i vårt område som berör av de rådande bestämmelserna. Insändaren tar upp kardinalfelet att fjärrtrafiken har högre prioritet än lokal- och regionaltrafiken på tågspåren, något som vi sett särskilt drabbade Gnestapendeln, även om hotet kunde avvärjas just i år. Insändaren bör läsas i sin helhet, men här följer ett utdrag:

Länen runt Stockholm tillgodoser huvudstaden med kompetent arbetskraft och duktiga studenter. Dessutom innebär den regionala tågpendlingen en avlastning för den akuta bostadsbristen som råder i Stockholm. Den regionala tågpendlingen, som är ett miljövänligt transportalternativ, erbjuder en utvidgad arbetsmarknad med jobbtillväxt.

Tyvärr ser vi nu att regeringens järnvägspolitik undergräver vår regions möjligheter till tillväxt och jobb. Regeringen har sedan hösten 2010 avreglerat järnvägen. Den politiska prioriteringen har lett till att regeringens myndighet, Trafikverket, tvingats prioritera bort arbetspendlingen för att få in fler tågbolag som vill köra fjärrtåg på järnvägen.

I maj slog en bomb ner från Trafikverket för Mälardalens pendlare. I Trafikverkets ursprungliga förslag till ny tidtabell 2014 hade verket helt lyft bort Gnestapendeln, ett tåg som funnits som en självklar livsnerv för orten i över 45 år med över 1000 dagliga arbetspendlare. Detta för att få plats med kvartstrafik mellan Stockholm och Göteborg. En illustration till hur Trafikverket resonerar i en avreglerad värld är en intervju som verket gav Södermanlands Nyheter. På frågan: Är det ont om platser på Göteborgståget? svarar en tjänsteman: Vi ser inte till om tågen är fulla eller tomma utan vilka som vill köra.

Detta är på inget sätt en unik situation för Gnesta, runtom i regionen och på andra håll i landet ställs pendeltågstrafik mot fjärrtågstrafik, avgång för avgång, där ett föråldrat regelverk systematiskt missgynnar pendeltågen. Trafikverket prioriterar fler privata aktörer – inte samhällsekonomin, jobben och resenärerna. Detta sker på uppdrag av regeringen.

Tack och lov är Gnestapendeln tillbakalyft i tågplan 2014. Det måste understrykas att detta skett enbart tack vare ett folkligt uppror i Gnesta och i infrastrukturministerns egen hemkommun Södertälje.

Det folkliga upproret ledde till att Föreningen Gnestapendeln bildades. Idag har vi lyckats bilda så pass stor opinion kring den här frågan att lördagens paneldebatt blir en välbehövlig kulmen där vi hoppas få besked om hur man från de styrandes sida har tänkt sig att framtiden ska se ut på tågområdet. Kommer man att ändra på bestämmelserna? Är det hög tid att låta devisen ”arbetslinjen” sippra ned genom samhällets alla beslutsnivåer?

KOM OCH GÖR DIN STÄMMA HÖRD IMORGON!