Styrelsen kallar medlemmarna till medlemsmöte

Tågplan 2015 som ska börja planeras nu i december innehåller inget annat än nya hot mot Gnestapendeln, vilket ni bland annat kan läsa här. Inget har ändrats i prioriteringskriterierna men operatörerna kan bli fler och godstrafik ska ta över mer spårtid. Det är ett uppenbart hot mot vår arbets- och studiependel. Efter paneldebatten är det nu hög tid att se till att kampen går vidare!

ordförandeklubba

Därför kallar vi medlemmarna till medlemsmöte tisdagen den 3/12  kl. 18.30. Vi fikar mellan 18.00–18.30.

Plats: Folkets hus i Mölnbo. Mötet sker i samarbete studieförbundet Vuxenskolan i Gnesta.

Pendeltåg avgår från Gnesta kl. 18.22 samt från Mölnbo till Gnesta kl. 20.14 alternativt kl. 21.14. Mötet beräknas sluta senast kl. 20.30.

Styrelsen samlar in medlemmarnas synpunkter på arbetet hittills samt bestämmer färdplanen för vinterns arbete för att sätta kraft bakom våra krav på en förbättrad pendeltågstrafik.

Förslag till dagordning:

1.   Mötets öppnande

2.   Mötesformalia: val av ordförande, sekreterare och justerare.

3.   Hur har vi genomfört medlemmarnas uppdrag att arrangera en paneldebatt i Gnesta?

4.   Vad ska vi fokusera på i vinterns arbete? Vilka är de viktigaste frågorna och vilka instanser ska bearbetas?

5.   Bildande av två grupper:

En grupp som samordnar de pendlarföreningar vi fått kontakt med från Göteborg, Skåne, Östgötatrafiken och runt Mälardalen. Vi har redan varit i kontakt med dem men behöver 3–4 personer som jobbar vidare med det.

En grupp på ett par personer som ansvarar för tryckning och distribution av flygblad och affischer. Vi vet vilka kanaler vi kan använda men behöver några som kan hålla i det.

6.   Övriga frågor. Anmäl en vecka före mötet om du vill att din fråga ska behandlas för beslut på mötet.

7.   Mötets avslutande.

Till mötet är följande personer inbjudna: Sörmlands kollektivtrafikmyndighet: Helena Ekrot och Åsa Kullgren (Åsa Kullgren har tackat ja), Christer Andén (Gnesta kommun) samt intresserade medier.

SIST MEN INTE MINST ÄR DU SOM ÄR MEDLEM VARMT VÄLKOMMEN!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*