Pressmeddelande ang. paneldebatt

PRESSMEDDELANDE, den 23 oktober 2013

Paneldebatt med infrastrukturminister Elmsäter-Svärd om tågtrafikens prioritering

Med anledning av att den spårbundna kollektivtrafiken på lokal nivå hotas av fjärrtågstrafiken som prioriteras högre, anordnar Föreningen Gnestapendeln en paneldebatt där infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd deltar samt där riksdagens trafikutskott, Trafikverket, SL och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet m.fl. är representerade.

En kombination av ändrade prioriteringsregler för tågtrafiken, konkurrensutsättning och spårbrist ledde till att Gnestapendeln drabbades av ett akut nedläggningshot i juni efter att den årliga tilldelningen av tåglägen skett.

Eftersom det från beslutsfattarnas sida finns ett uttalat önskemål om att sträckan Göteborg–Stockholm genom anbudsinfordran från privata aktörer ska öka antalet avgångar med cirka 49 procent per dygn, måste annan trafik stå tillbaka. Intressekonflikten har ett riksintresse eftersom rådande prioriteringsordning även drabbar annan lokaltrafik runt om i landet där spårbristen är som störst.

Gnesta har haft sina pendeltåg ända sedan dessa togs i trafik på 1960-talet. Efter de förändrade prioriteringsreglerna, där den långväga järnvägstrafiken har företräde, kan denna för Gnesta så väsentliga livsnerv läggas ned eller drabbas av kraftiga försämringar vartenda år efter att den årliga processen med tilldelning av tåglägen slutförts. Föreningen Gnestapendeln vill, som initiativtagare till denna paneldebatt, bringa klarhet i om resenärerna kommer att slippa leva med denna ständiga ovisshet.

Lördagen den 9 november 2013 kl. 12.00–14.00 bjuder därför Föreningen Gnestapendeln, i samarbete med Södermanlands Nyheter, Gnesta och Södertälje kommuner, in beslutsfattare och politiker till en paneldebatt där dessa frågor ska diskuteras.

I panelen deltar infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M), ordföranden för riksdagens trafikutskott Anders Ygeman (S), Trafikverkets pendeltågsansvarige avdelningsdirektör Einar Schuch, en (ännu inte fastställd) representant från högsta ledningen i SL samt Åsa Kullgren (S) från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Dessutom kommer kommunpolitiker från Södertälje och Gnesta att delta. Paneldebatten direktsänds på webben genom Södermanlands Nyheters försorg.

Efter Föreningen Gnestapendelns rivstart i början på sommaren, har föreningen bl.a. skickat ett remissvar till Trafikverket, ett uttalande till beslutsfattare samt en skrivelse till Riksdagens trafikutskott. Föreningens mål är att få till stånd en dialog med och påverka beslutsfattare genom att skapa insikt om hur verkligheten ter sig för folk utmed Gnestapendeln och för andra i landet drabbade pendeltågsförbindelser. Våra gemensamma bekymmer – och lösningen på dem – är ett riksintresse.

———————————————————————————————–

Textens titel: Paneldebatt med infrastrukturminister Elmsäter-Svärd om tågtrafikens prioritering
Textens författare: Elisabeth L Karlsson, e-post: foreningengnestapendeln@gmail.com
Medskribenter: Styrelsen i Föreningen Gnestapendeln
Ordförande: Benny Åberg, tel: 073-511 02 68
Tid och plats: Gnesta, Folkets hus (Elektron), lördagen den 9 november kl.12.00–14.00
Föreningen Gnestapendeln är en partipolitiskt oberoende förening vars medlemmar är samhällsmedborgare utmed pendeltågslinjen till Gnesta. Föreningen bildades i juni 2013 med anledning av att linjen hotades av akut nedläggning.

 

Ladda ner Pressmeddelandet här

Facebook Event

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*