Ökad rätt till ersättning vid tågförsening

EU-domstolen

Färsk dom i EU-domstolen slår fast: tågbolags avtalsvillkor får inte begränsa tågresenärers rätt till ersättning för biljettpriset vid förseningar

För svenska tågresenärer betyder domen att reglerna om ersättning nu alltid gäller. Tågbolag får inte ha avtalsvillkor som säger att ersättning inte betalas ut när förseningen beror på omständigheter som bolaget inte kan kontrollera, så kallad force majeure. Det gäller alla typer av händelser som bolaget inte hade kunnat undgå eller förebygga. Och det gäller även om bolaget har gjort allt det kan för att undvika förseningen.

Enkelt uttryckt så har en resenär nu alltid rätt till ersättning om tåget är försenat mer än en timme, vilket är tidsgränsen för när du har rätt till ersättning.

När ges ekonomisk ersättning?

Det har ingen betydelse om resan blev försenad före eller efter resans avgång. Tågföretaget ska alltid ersätta dig. Du har även rätt till ersättning om din resa blir inställd och du väljer att resa med en ny ombokad resa så snart som möjligt.

  • Om resan blir försenad mellan en och två timmar har du rätt att få tillbaka minst 25 procent av biljettpriset.
  • Om resan blir försenad mer än två timmar har du rätt att få tillbaka minst 50 procent av biljettpriset.
  • Om du har ett periodkort, till exempel ett månads- eller årskort, och är med om upprepade förseningar eller inställda tåg har du rätt till ersättning enligt tågföretagets egna bestämmelser.

EG-förordning 1371/2007 om tågresenärers rättigheter och skyldigheter på EU-rättens webbplats

Dom C‑509/11på EU-domstolens webbplats

Läs mer på konsumentverkets sida om hur du går tillväga för att få pengarna tillbaka. Klicka här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*