Möte med trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons – länspassagetillägget försvinner

framfor-stn-framifran-liggande_3

Den 16 september kom trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (2:a från vänster på bilden) till Gnesta för att träffa styrelsen i Föreningen Gnestapendeln. Han kom med goda nyheter. Föreningen Gnestapendeln får igenom en av de viktigaste frågorna på agendan – länspassagetillägget mellan Gnesta och Mölnbo försvinner i december vid taxeomläggningen till enhetstaxa.

Föreningen Gnestapendeln har under lång tid drivit ett antal viktiga frågor och bland annat följande två frågor:

– Att få bort det extra pristillägget på enkelresorna för att passera länsgränsen, en extra kostnad på ca 150 kr för en tvåbarnsfamilj oavsett resmål.

– Att få till stånd en förändring av prioriteringsreglerna som styr vilken tågtrafik som ska få företräde på spåren om olika trafikslag kolliderar tidsmässigt något som händer i dag och varje år när trafikverket spikar nya tidtabeller. Under nästa år kommer detta sannolikt att medföra ökade restider för pendel- och regionaltågen.

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons meddelade att det extra tillägget kommer tas bort när SL:s nya biljettsystem träder i kraft från december i år. Beslutet kommer att offentliggöras på eftermiddagen den 16 september via SL:s presstjänst. Detta är en viktig ekonomisk fråga för Gnestapendlare och som sannolikt kommer öka resandet med pendeltågen.

På mötet nåddes även samsyn om prioriteringskriterierna. Detta innebär att vi gemensamt med trafikförvaltningen i Stockholms län (sannolikt även Mälab) kommer att begära att kollketivtrafikresor (arbets- och studiependling) värderas i nivå med eller högre än affärsresor när tågtidtabeller fastställs. Nuvarande värdering får som slutlig konsekvens att fjärrtrafiken kan slå undan pendel- och regionaltrafik.

Diskussionerna, även om andra frågor, kommer att fortsätta under höstens möten med både Kristoffer Tamsons och Mälab.

Detta är en stor framgång för pendlarna på Gnestalinjen!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*