Medlemsmöte tisdagen den 4 februari

Gnestastation_vinter m tåg_större

På ett styrelsemöte den 23 januari beslutade styrelsen att kalla till ett medlemsmöte. Styrelsen behöver samla och träffa medlemmarna för att informera om läget, få medlemmarnas synpunkter samt diskutera eventuella andra frågor. Plats: Elektron, B-salen. Tid: 18.45 med fika för den som kan och vill från kl.18.00.

Styrelsen har för avsikt att genomföra en enkät bland pendlare och resenärer. Det behöver inte nödvändigtvis handla om tågresenärer. Istället ska vi försöka fånga in så många som möjligt, för att få en bild av det allmänna resandet i Gnestaregionen. Enkätfrågorna kommer att presenteras på mötet och medlemmarnas synpunkter välkomnas.

Tågplan 2015 börjar ta form hos Trafikverket. Vissa förbättringar kan skönjas. I vilken mån gynnar de Gnestapendeln? Vi får information på medlemsmötet av Sörmlands kollektivtrafikmyndighet som representeras av Åsa Kullgren och Helena Ekroth. Se flygbladet som finns att läsa och ladda ned här. Hjälp gärna till att sprida det genom att skriva ut och sätta upp på anslagstavlan på jobbet eller på lämplig plats.

Förslag till dagordning för medlemsmötet:

  1. Mötets öppnande
  2. Mötesformalia (val av ordf., sekr. och justerare)
  3. Föregående mötesprotokoll
  4. Det aktuella läget i samrådsförfarandet med TRV. Sörmlands kollektivtrafikmyndighet rapporterar. Diskussion.
  5. Vårvinteraktivitet i föreningen: styrelsen föreslår en resandeenkät för att få reda på varför folk reser m.m. Enkätförslag presenteras. Som enkätuppföljning: diskussion om möte med de riksdagsledamöterna från Sörmlandsbänken. Olika alternativ presenteras.
  6. Ekonomisk rapport och övriga rapporter.
  7. Övriga frågor
  8. Mötets avslutande

Väl mött hälsar styrelsen!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*