Category Archives: paneldebatten

Bankgiro och omprioriteringar

Posted on by .

Föreningen möts av goda nyheter på det nya året – Trafikverket ser över sina prioriteringar. De tidigare prioriteringsreglerna, som inte ger arbetspendlare samma höga prioritet som långpendlare och godståg, ska ändras. Läs mer om det här. Nu återstår att se om ändringarna endast blir polityr och hur lång tid det tar att genomföra dem. Föreningen följer detta noggrant.

Rälsbrott

Rälsbrott

Dagens tågurspårning mellan Huddinge och Stuvsta, inte långt efter den i november vid Stockholms södra, kommer inte som en överraskning för dem som har läst boken Det stora tågrånet. I ett kommande inlägg kommer bloggen att redogöra för de rysansvärda avslöjanden som görs i boken om bland annat eftersatt tågunderhåll i spåret av omorganisationen av SJ.

Föreningen har skaffat ett bankgironummer: 521-4614

Föreningen har ingen medlemsavgift. Det hindrar inte att medlemmarna frivilligt betalar in valfritt belopp på det nyanskaffade bankgironumret. Vår ekonomi har varit obefintlig och tidigare enbart berott på välvilliga sponsorer. Med kontot – i kombination med era donationer – har vi nu möjlighet att planera inköp och satsningar.

Slutligen har paneldebatten även förevigats i ett bildspel, en sammanställning av föreningens bilder. Se och minns!

Medlemsmöte i Mölnbo 3 december

Posted on by .

vänster sida

Föreningen bjöd in medlemmarna till ett medlemsmöte i Mölnbo den 3 december. Inbjudna var även Åsa Kullgren och Helena Ekroth från Södermanlands kollektivtrafikmyndighet och Nils-Erik Sellin, kommunchef i Gnesta.

Efter fikat diskuterade vi paneldebatten, där alla uttryckte sin varma uppskattning och ansåg att den var väldigt lyckad. Informationen på förhand om debatten med flygbladsutdelning och affischering m.m. uppmärksammades och ansågs ha varit framgångsrik.

Någon uttryckte sitt missnöje eftersom inga löften utkrävdes eller lämnades på paneldebatten från beslutsfattarnas sida. Andra höll inte med om det då Einar Schuch från Trafikverket och Catharina Elmsäter-Svärd uttryckte möjligheten att införa ramavtal med längre avtalsperioder än nuvarande ettåriga avtal, även om att entreprenörerna på de privata tågbolaget verkar ointresserade av längre avtal. Det kände uppenbart trycket från folkopinionen, vilket också var syftet med paneldebatten.

Schuch nämnde även en möjlighet att införa ytterligare en tågklass, i vilken Gnestapendeln skulle kunna inordnas. På det hela taget ansåg man på medlemsmötet att det inte är realistiskt att utkräva löften eftersom beslut om sådant vi har önskemål om, måste fattas i beslutsfattande organ på demokratisk väg. Det kan inte någon sitta och lova rakt av på en paneldebatt.

Vi har dock gjort ett avsevärt avtryck på beslutsfattarna och de har nog insett att det inte går att köra över folkopinionen på samma sätt i framtiden genom nedläggnings- eller neddragningsförslag utan att det blir mothugg.Höger sida

Diskussionen gick vidare om vad som kan göras för att ge möjlighet till mer trafik på Västra stambanan, eftersom spårbristen är en springande punkt och vi i grunden vill ha fler tåg, lägst timmestrafik och det även på helgerna. Många goda förslag gavs, som t.ex. förbigångsspår mellan Mölnbo och Gnesta och en ombyggnad av Mölnbo station för förbifart. För mindre pengar kan man på så sätt öka kapaciteten på kortare sikt. Här kan föreningen påverka genom att påtala sådana möjligheter. (Läs om mer tågtekniska åtgärder, utredda av Gunnar Söderberg: brev, om Gnesta och hela hans utredning).

Gnesta kommun har i sitt remissvar på RUFS (Regional utvecklingsplan för Stockholmsområdet) markerat att investeringar behövs på den här banan och att man måste ha draghjälp från Stockholm. Problemet är att den samhällekonomiska nyttan inte baseras på passagerarna, utan på tågtekniska processer.

Enligt Åsa är det avreglerade systemet ett exempel på att man ger företagen stora friheter och litet ansvar. Inga ordentliga marknadsanalyser krävs av dem och vi skulle kunna ställa krav på att operatörerna uppvisar bevis på behovet av deras erbjudna tjänster. Detta med tanke på att det i Vecturas utredning (se Powerpoint av den) framgår att det finns ett färdigt förslag med 50 procent fler snabbtåg på vår sträcka. Nu råder det nämligen en kapplöpning om guldtiderna mellan Stockholm-Göteborg. En relevant fråga är alltså var undersökningarna finns som påtalar behovet från resenärernas sida (dvs. överbokningarna på befintliga tåg) om denna kapacitetsökning till och från Göteborg. Här finns det saker för föreningen att påverka.

medlemsvärvningstillbehör2

Medlemsvärvning

Mötet beslutade att bilda en arbetsgrupp för att leta upp och kontakta pendlar- och kollektivtrafikföreningar runt om i landet. Målet är att utbyta information och hitta samarbetsformer där vi kan påverka beslutsfattarna gemensamt, för att påtala att det vi står inför är ett nationell problem och inte bara ett Gnestaproblem.

Mötet avslutades och vi kunde konstatera att det varit konstruktivt, att vi lärt oss mycket av våra inbjudna gäster och att vi alla står enade i kampen mot kollektivtrafikens nedrustning.

(Mer allmänna tågfaktadokument finns att läsa i den här mappen.)

Tankar efter paneldebatten

Posted on by .

frågeställningen

Det blev en på det hela taget väl genomförd och lyckad paneldebatt. Tack vare Sörmlands Nyheter fick den stor spridning och många som sett den online har hört av sig. SN:s Olof Jonmyren ledde debatten på ett förtjänstfullt sätt och lotsade paneldeltagarna genom debatten så att alla fick komma till tals.

jonmyren på scen

Nedläggningshotet mot Gnestapendeln i juni tonades ned och kallades av Einar Schuch från Trafikverket som en arbetshypotes. Både Boel Godner, kommunalråd i Södertälje och Åsa Kullberg på Sörmlands kollektivtrafikmyndighet slog ifrån sig och menade att det visst var ett skarpt förslag när det kom. De var övertygade om att om det inte hade blivit en massiv folkopinion mot nedläggningen, hade den genomförts. Nedtoningen av nedläggningsförslaget är en indikation på en reträtt i frågan.

Jonmyren ställde planenligt föreningens frågor även om det ibland hade det varit intressant att få ställa (oplanerade) följdfrågor. Relevanta åhörarfrågor togs också upp mot slutet men om du upplever att just din fråga inte blev ställd eller besvarad är det alltid fritt att mejla till beslutsfattare och ställa frågor. Glöm inte det!

Paneldeltagarna kan givetvis inte sitta och lova saker i en debatt eftersom besluten fattas i andra forum än på en paneldebatt. Men bara genom att lyfta frågorna väcktes en medvetenhet, både om vad det är som är relevant för arbetspendlare och att det finns en folkopinion som inte körs över så lätt.

Vi fick tydliga indikationer på att riksdag och regering i högre grad kommer att väga in arbetspendlarnas sak mer i fortsättningen, även om reglerna inte kommer att ändras i första taget, något som oroade Åsa Kullgren.

deltagareGBs

 

Föreningen vet sedan tidigare att godstrafiken och fjärrtrafiken prioriteras högre än kollektivtrafikresenärerna. Men för många åhörare var det en överraskning. Bevis för detta är att infrastrukturministern nämnde diskussioner med näringslivet vad gäller godstrafiken och att de får framföra sina åsikter.

Men på vilket sätt har de hört sig för vad arbetspendlarkollektivet tycker? På grund av prioriteringsreglerna i Järnvägslagen från 2004 är denna resenärsgrupp inte lika viktig. Alltså tillfrågas inte vår grupp. Föreningens ståndpunkt är att allas intressen ska tillvaratas och det ska framgå av bestämmelserna.

Elmsäter-Svärd nämnde att det är en EU-bestämmelse som implementerats som stadgar att gods- och fjärrtrafiken är viktigare. Godner och Kullgren hävdade att man inte kan skylla på EU i den här frågan. Enligt föreningens efterforskningar (skrolla ned på sidan som länken går till) är inte dessa EU-regler tvingande och det är få länder som infört dem. Föreningen ska forska vidare vad det är för EU-regler Elmsäter-Svärd specifikt hänvisar till. Är reglerna verkligen inte tvingande är det synnerligen besvärande att de antagits så aningslöst.

fullsatt i publiken_mindre

Summa summarum kan vi konstatera att man inte har gjort några ändringar av prioriteringsystemet inför Tågplan 15. Visserligen kommer man att bjuda in berörda parter till samtal i ett tidigare skede i processen, men vi står likväl inför risken att förlora delar av trafiken till nästa år. Detta är en fråga som vi liksom andra berörda kranskommuner i samma situation måste vara med och bevaka.

Så visst finns det många frågor som fortfarande är obesvarade. Men en tvåtimmarsdebatt går fort. Paneldebatten får betraktas som ett startskott för en fortsatt, alltjämt levande debatt där frågor ständigt stöts och blöts, politiker och beslutsfattare bearbetas och där Gnesta hävdar sin rätt att få fortsätta att ha en pendeltågsförbindelse värd namnet.

Vi tackar än en gång alla som ställde upp: föreningsfunktionärer, åhörare, paneldebattsdeltagare och inte minst våra sponsorer.

alla sponsorer

 

Följ paneldebatten i direktsändning på webben

Posted on by .

Dagen D är inne. Efter flera månaders opinionsbildande har föreningen äntligen kommit fram till målet: paneldebatten med beslutsfattarna där vi hoppas få svar på frågor om bl.a. Gnestapendelns framtid.

Södermanlands Nyheter sänder hela paneldebatten direkt via Internet. Klicka här för att komma till webbsändningen. På den länken kan du även ställa frågor till paneldeltagarna via SN:s chattfunktion, samt följa twitterflödet för hashtaggen #gnestapendeln.

Väl mött på Elektron!

Rapport från slutspurten och insändare om Gnesta

Posted on by .

Benny Åberg, ordföranden, hälsar efter dagens maratonutdelning av flygblad inför morgondagens stora PANELDEBATT:

Vilken otroligt lysande kampanj vi har genomfört pendlarvänner. Det är mångas arbete som gjort vår kampanj så omtyckt och känd. Jag känner mig oerhört stolt att få ha förmånen att vara ordförande i föreningen. När jag delade flygblad på eftermiddagen så hade alla positiva ord om vårt arbete. Många sade: ”jag hörde på radion om mötet, jag har fått flygblad i brevlådan, jag har fått meddelande från min fackförening”. Ett stort tack till alla som varit med så här långt. I morgon är det final. Då ska vi se till att få svar på våra frågor för att kunna gå vidare för en bättre pendel! Väl mött i morgon!

Trots en dålig telefonledning, fick föreningen fram sitt budskap om paneldebatten i Ring P1 i morse

Som grädde på moset publiceras just idag en insändare i Svenska Dagbladet av fyra socialdemokratiska ordförande i Uppsala, Sörmland, Västmanland och Örebro län, de län i vårt område som berör av de rådande bestämmelserna. Insändaren tar upp kardinalfelet att fjärrtrafiken har högre prioritet än lokal- och regionaltrafiken på tågspåren, något som vi sett särskilt drabbade Gnestapendeln, även om hotet kunde avvärjas just i år. Insändaren bör läsas i sin helhet, men här följer ett utdrag:

Länen runt Stockholm tillgodoser huvudstaden med kompetent arbetskraft och duktiga studenter. Dessutom innebär den regionala tågpendlingen en avlastning för den akuta bostadsbristen som råder i Stockholm. Den regionala tågpendlingen, som är ett miljövänligt transportalternativ, erbjuder en utvidgad arbetsmarknad med jobbtillväxt.

Tyvärr ser vi nu att regeringens järnvägspolitik undergräver vår regions möjligheter till tillväxt och jobb. Regeringen har sedan hösten 2010 avreglerat järnvägen. Den politiska prioriteringen har lett till att regeringens myndighet, Trafikverket, tvingats prioritera bort arbetspendlingen för att få in fler tågbolag som vill köra fjärrtåg på järnvägen.

I maj slog en bomb ner från Trafikverket för Mälardalens pendlare. I Trafikverkets ursprungliga förslag till ny tidtabell 2014 hade verket helt lyft bort Gnestapendeln, ett tåg som funnits som en självklar livsnerv för orten i över 45 år med över 1000 dagliga arbetspendlare. Detta för att få plats med kvartstrafik mellan Stockholm och Göteborg. En illustration till hur Trafikverket resonerar i en avreglerad värld är en intervju som verket gav Södermanlands Nyheter. På frågan: Är det ont om platser på Göteborgståget? svarar en tjänsteman: Vi ser inte till om tågen är fulla eller tomma utan vilka som vill köra.

Detta är på inget sätt en unik situation för Gnesta, runtom i regionen och på andra håll i landet ställs pendeltågstrafik mot fjärrtågstrafik, avgång för avgång, där ett föråldrat regelverk systematiskt missgynnar pendeltågen. Trafikverket prioriterar fler privata aktörer – inte samhällsekonomin, jobben och resenärerna. Detta sker på uppdrag av regeringen.

Tack och lov är Gnestapendeln tillbakalyft i tågplan 2014. Det måste understrykas att detta skett enbart tack vare ett folkligt uppror i Gnesta och i infrastrukturministerns egen hemkommun Södertälje.

Det folkliga upproret ledde till att Föreningen Gnestapendeln bildades. Idag har vi lyckats bilda så pass stor opinion kring den här frågan att lördagens paneldebatt blir en välbehövlig kulmen där vi hoppas få besked om hur man från de styrandes sida har tänkt sig att framtiden ska se ut på tågområdet. Kommer man att ändra på bestämmelserna? Är det hög tid att låta devisen ”arbetslinjen” sippra ned genom samhällets alla beslutsnivåer?

KOM OCH GÖR DIN STÄMMA HÖRD IMORGON!

Södertäljeposten skriver fel starttid!

Posted on by .

Hyggliga Södertäljeposten har en artikel idag om pandeldebatten. Vi tackar för all reklam vi kan få.

SP_131107

 

Det tråkiga är bara att man angett fel starttid! Paneldebatten börjar kl. 12.00 och SLUTAR kl. 14.00. Måtte bara inte folk komma för sent på grund av detta! För er som nu uppmärksammat tryckfelsnisses framfart, vore vi glada om ni kunde förvissa er om att de ni känner som ska dit verkligen inte kommer försent.

Södertäljeposten hinner tyvärr inte göra någon rättelse heller, eftersom tidningen endast utkommer en gång i veckan.

Fliltiga flygbladsutdelare under veckan fram till paneldebatten

Posted on by .

Förhoppningsvis har snart inga undgått flygbladsutdelningen. En berörd, Anna-Sara Näslund i Gnesta, var kvick att dokumentera detta på pendeltåget idag, tisdag. Med benäget bistånd publiceras hennes Twitterinlägg med bilden på Benny Åberg, föreningen flitige ordförande, här iklädd axelband och med ett flygblad i högsta hugg. Tack, Anna-Sara för din ögonblicksbild av arbetet inför paneldebatten!

Twitter om flygbladsutdelning

Alla namnen klara till paneldebatten

Posted on by .

Då var äntligen alla namn klara inför paneldebatten på lördag den 9 november kl. 12.00 i Elektrons A-sal:

rocklindlifvenhageFrån Gnesta kommun: Johan Rocklind (S), kommunalråd och Ann-Sofie Lifvenhage (M), oppositionsråd.

godnerlärnestad

Från Södertälje kommun: Boel Godner (S), kommunalråd och Maria Lärnestad (M), oppositionsråd

kullgren

Åsa Kullgren (S), Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

lindström

Anders Lindström, Storstockholms Lokaltrafik AB (SL)

Schuch

Einar Schuch, Trafikverket

ygeman

Anders Ygeman (S), ordförande i riksdagens trafikutskott,

och sist men inte minst:

Elmsäter-S

Catharina Elmsäter-Svärd (M), infrastrukturminister

Skriv in datum och tid i almanackan. Sista delen av paneldebatten kommer att ägnas åt publikens frågor. Tänk därför redan nu ut vad du vill fråga. Mejla gärna paneldeltagarna och ställ frågan i förväg, för att vara riktigt säker på att du får ett underbyggt och faktabaserat svar.

Flygbladsutdelningen kommer att pågå hela veckan. Hör av dig (mejla föreningen eller skriv på Facebooksidan) om du kan hjälpa till på någon av tågavgångarna eller i något annat sammanhang. Alla krafter behövs för att få stor uppslutning!