Category Archives: Flygblad

Dagen E som i enkät

Posted on by .

enkät m kuvert

Idag, torsdagen den 20 februari, går startskottet för föreningens enkät. Målgruppen för denna resvaneundersökning är regionens resenärer och invånare. Syftet är att få en bättre överblick över människors resvanor. Påverkas du av de tidtabellförändringar som genomförts? På vilket sätt?

Ytterligare ett syfte är att få ett bättre underlag inför uppvaktningar och och skrivelser till politiker och myndigheter. Med fakta på handen kan vi informera om konkreta behov, synpunkter och följder av en förändrad (försämrad) kollektivtrafik.

Vi har förstått i vår dialog med beslutsfattare på tågområdet att resenärer som arbetar PÅ tåget värderas högre. Med det menas förstås affärsresenärerna på ”guldlinjen” mellan Stockholm och Göteborg. Därför vill vi i fråga nummer 17 veta om det möjligen kan vara så att även Gnestapendlare arbetar på tåget. Om det nu är en viktig parameter för beslutsfattarna och ni som arbetar på pendeln finns därute, är det intressant att få reda på det.

Enkäten har till viss del utarbetats tillsammans med representanter från föreningen TIM-pendlarna, som främst är verksamma på norra sidan av Mälaren.  Därför kan enkäten komma att användas av TIM-pendlarna men även av fler pendlarföreningar landet runt. På så sätt kan vi förhoppningsvis få rikstäckande statistik och göra jämförelser och se (o)likheter i önskemål och pendlarmönster.

Men först och främst ska vi rikta in oss på att få så många som möjligt att besvara enkäten. Den finns på Internet men även i pappersform för dem som inte har tillgång till dator eller smartphone. Kontakta oss om du vill göra den på papper. Vi kommer att ha med pappersexemplar när vi genomför kampanjer till fots.

Enkäten kommer att finnas online till och med den sista mars. Vi hoppas att alla gör en insats genom att delta. Den riktar sig dessutom till alla – inte bara tågresenärer!

Klicka på bilden för att starta enkäten:

enkätlogotyp_bäst1

Vill du sprida den vidare på Facebook eller bland vänner och bekanta, kan du använda följande länk:

 http://korta.nu/enkatgnestapendeln

Vill du hjälpa till att sprida info om enkäten med hjälp av kom-ihåg-lappar att dela ut, kan du skriva ut den här sidan, klippa itu och dela ut bland vänner och bekanta. Enkäten i pappersform att ladda ned hittar du här.

Medlemsmöte tisdagen den 4 februari

Posted on by .

Gnestastation_vinter m tåg_större

På ett styrelsemöte den 23 januari beslutade styrelsen att kalla till ett medlemsmöte. Styrelsen behöver samla och träffa medlemmarna för att informera om läget, få medlemmarnas synpunkter samt diskutera eventuella andra frågor. Plats: Elektron, B-salen. Tid: 18.45 med fika för den som kan och vill från kl.18.00.

Styrelsen har för avsikt att genomföra en enkät bland pendlare och resenärer. Det behöver inte nödvändigtvis handla om tågresenärer. Istället ska vi försöka fånga in så många som möjligt, för att få en bild av det allmänna resandet i Gnestaregionen. Enkätfrågorna kommer att presenteras på mötet och medlemmarnas synpunkter välkomnas.

Tågplan 2015 börjar ta form hos Trafikverket. Vissa förbättringar kan skönjas. I vilken mån gynnar de Gnestapendeln? Vi får information på medlemsmötet av Sörmlands kollektivtrafikmyndighet som representeras av Åsa Kullgren och Helena Ekroth. Se flygbladet som finns att läsa och ladda ned här. Hjälp gärna till att sprida det genom att skriva ut och sätta upp på anslagstavlan på jobbet eller på lämplig plats.

Förslag till dagordning för medlemsmötet:

  1. Mötets öppnande
  2. Mötesformalia (val av ordf., sekr. och justerare)
  3. Föregående mötesprotokoll
  4. Det aktuella läget i samrådsförfarandet med TRV. Sörmlands kollektivtrafikmyndighet rapporterar. Diskussion.
  5. Vårvinteraktivitet i föreningen: styrelsen föreslår en resandeenkät för att få reda på varför folk reser m.m. Enkätförslag presenteras. Som enkätuppföljning: diskussion om möte med de riksdagsledamöterna från Sörmlandsbänken. Olika alternativ presenteras.
  6. Ekonomisk rapport och övriga rapporter.
  7. Övriga frågor
  8. Mötets avslutande

Väl mött hälsar styrelsen!

Rapport från slutspurten och insändare om Gnesta

Posted on by .

Benny Åberg, ordföranden, hälsar efter dagens maratonutdelning av flygblad inför morgondagens stora PANELDEBATT:

Vilken otroligt lysande kampanj vi har genomfört pendlarvänner. Det är mångas arbete som gjort vår kampanj så omtyckt och känd. Jag känner mig oerhört stolt att få ha förmånen att vara ordförande i föreningen. När jag delade flygblad på eftermiddagen så hade alla positiva ord om vårt arbete. Många sade: ”jag hörde på radion om mötet, jag har fått flygblad i brevlådan, jag har fått meddelande från min fackförening”. Ett stort tack till alla som varit med så här långt. I morgon är det final. Då ska vi se till att få svar på våra frågor för att kunna gå vidare för en bättre pendel! Väl mött i morgon!

Trots en dålig telefonledning, fick föreningen fram sitt budskap om paneldebatten i Ring P1 i morse

Som grädde på moset publiceras just idag en insändare i Svenska Dagbladet av fyra socialdemokratiska ordförande i Uppsala, Sörmland, Västmanland och Örebro län, de län i vårt område som berör av de rådande bestämmelserna. Insändaren tar upp kardinalfelet att fjärrtrafiken har högre prioritet än lokal- och regionaltrafiken på tågspåren, något som vi sett särskilt drabbade Gnestapendeln, även om hotet kunde avvärjas just i år. Insändaren bör läsas i sin helhet, men här följer ett utdrag:

Länen runt Stockholm tillgodoser huvudstaden med kompetent arbetskraft och duktiga studenter. Dessutom innebär den regionala tågpendlingen en avlastning för den akuta bostadsbristen som råder i Stockholm. Den regionala tågpendlingen, som är ett miljövänligt transportalternativ, erbjuder en utvidgad arbetsmarknad med jobbtillväxt.

Tyvärr ser vi nu att regeringens järnvägspolitik undergräver vår regions möjligheter till tillväxt och jobb. Regeringen har sedan hösten 2010 avreglerat järnvägen. Den politiska prioriteringen har lett till att regeringens myndighet, Trafikverket, tvingats prioritera bort arbetspendlingen för att få in fler tågbolag som vill köra fjärrtåg på järnvägen.

I maj slog en bomb ner från Trafikverket för Mälardalens pendlare. I Trafikverkets ursprungliga förslag till ny tidtabell 2014 hade verket helt lyft bort Gnestapendeln, ett tåg som funnits som en självklar livsnerv för orten i över 45 år med över 1000 dagliga arbetspendlare. Detta för att få plats med kvartstrafik mellan Stockholm och Göteborg. En illustration till hur Trafikverket resonerar i en avreglerad värld är en intervju som verket gav Södermanlands Nyheter. På frågan: Är det ont om platser på Göteborgståget? svarar en tjänsteman: Vi ser inte till om tågen är fulla eller tomma utan vilka som vill köra.

Detta är på inget sätt en unik situation för Gnesta, runtom i regionen och på andra håll i landet ställs pendeltågstrafik mot fjärrtågstrafik, avgång för avgång, där ett föråldrat regelverk systematiskt missgynnar pendeltågen. Trafikverket prioriterar fler privata aktörer – inte samhällsekonomin, jobben och resenärerna. Detta sker på uppdrag av regeringen.

Tack och lov är Gnestapendeln tillbakalyft i tågplan 2014. Det måste understrykas att detta skett enbart tack vare ett folkligt uppror i Gnesta och i infrastrukturministerns egen hemkommun Södertälje.

Det folkliga upproret ledde till att Föreningen Gnestapendeln bildades. Idag har vi lyckats bilda så pass stor opinion kring den här frågan att lördagens paneldebatt blir en välbehövlig kulmen där vi hoppas få besked om hur man från de styrandes sida har tänkt sig att framtiden ska se ut på tågområdet. Kommer man att ändra på bestämmelserna? Är det hög tid att låta devisen ”arbetslinjen” sippra ned genom samhällets alla beslutsnivåer?

KOM OCH GÖR DIN STÄMMA HÖRD IMORGON!

Fliltiga flygbladsutdelare under veckan fram till paneldebatten

Posted on by .

Förhoppningsvis har snart inga undgått flygbladsutdelningen. En berörd, Anna-Sara Näslund i Gnesta, var kvick att dokumentera detta på pendeltåget idag, tisdag. Med benäget bistånd publiceras hennes Twitterinlägg med bilden på Benny Åberg, föreningen flitige ordförande, här iklädd axelband och med ett flygblad i högsta hugg. Tack, Anna-Sara för din ögonblicksbild av arbetet inför paneldebatten!

Twitter om flygbladsutdelning

Alla namnen klara till paneldebatten

Posted on by .

Då var äntligen alla namn klara inför paneldebatten på lördag den 9 november kl. 12.00 i Elektrons A-sal:

rocklindlifvenhageFrån Gnesta kommun: Johan Rocklind (S), kommunalråd och Ann-Sofie Lifvenhage (M), oppositionsråd.

godnerlärnestad

Från Södertälje kommun: Boel Godner (S), kommunalråd och Maria Lärnestad (M), oppositionsråd

kullgren

Åsa Kullgren (S), Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

lindström

Anders Lindström, Storstockholms Lokaltrafik AB (SL)

Schuch

Einar Schuch, Trafikverket

ygeman

Anders Ygeman (S), ordförande i riksdagens trafikutskott,

och sist men inte minst:

Elmsäter-S

Catharina Elmsäter-Svärd (M), infrastrukturminister

Skriv in datum och tid i almanackan. Sista delen av paneldebatten kommer att ägnas åt publikens frågor. Tänk därför redan nu ut vad du vill fråga. Mejla gärna paneldeltagarna och ställ frågan i förväg, för att vara riktigt säker på att du får ett underbyggt och faktabaserat svar.

Flygbladsutdelningen kommer att pågå hela veckan. Hör av dig (mejla föreningen eller skriv på Facebooksidan) om du kan hjälpa till på någon av tågavgångarna eller i något annat sammanhang. Alla krafter behövs för att få stor uppslutning!

Arbetsmöte inför paneldebatten

Posted on by .

2013-10-31 19.44.25

2013-10-31 19.44.25Jonmyren_131031

Torsdagskvällen kantades av ett konstruktivt och effektivt arbetsmöte där bl.a. Olof Jonmyren (bild ovan) deltog. Han ska vara paneldebattens moderator. Olof Jonmyren är politisk redaktör på Södermanlands Nyheter (SN) till vardags. SN är en av paneldebattens huvudsponsorer (jämte Gnesta kommun och Södertälje kommun) och kommer att sända hela paneldebatten direkt på webben. Övriga deltagare var Chris Nielsen, Kerstin Öhrner, Benny Åberg och Elisabeth Lundberg-Karlsson.

Arbetsmöte_Mölnbo_131031

Ämnet för kvällen var finslipning av de frågor som vi vill få svar på från beslutsfattarna. Måste pendeltåget prioriteras ned till förmån för den långväga persontrafiken? Går det att ändra på? Vem beslutar om en ändring? Frågorna är fler än så men en gallring måste göras.

Målet är en debatt som leder framåt, som leder till en ändring av prioriteringsreglerna, inte ett allmänt gnäll- och tycka synd om oss-möte. Många kommer att vilja komma till tals och två timmar går fort. De slutgiltiga frågorna får ligga till sig ett par dagar till.

Praktiska frågor stod också på dagordningen. Namnskyltar, frågelappar, fikaförsäljning, trottoarpratare (kan någon läsare/medlem vara behjälplig med sådana?), ljud, eftersnack, medlemsvärvning m.m.

Listan kan bli hur lång som helst. Hjälpande händer behövs också. Hör av dig till oss om du har möjlighet att hjälpa till på något sätt, både med infospridning i förväg (sätta upp anslag och dela ut flygblad) och med praktikaliteter inför och under själva paneldebatten!

pekande-finger

DU BEHÖVS!

Flygblad och affisch inför paneldebatten

Posted on by .

Flygblad_okt13

Så här ser vårt flygblad och affisch ut och här finns det att ladda ned. Hämta hem det, skriv ut och sätt upp på jobbet eller ge till vänner och bekanta.

Det är avsett för spridning i Gnesta, Mölnbo, Vårdinge, Järna och Södertälje.

Det viktiga är att du sprider det – vare sig du delar med dig av länken till flygbladet (som är https://app.box.com/s/1zfv6tc00vfjmi9ihtne) eller skriver ut det.

Det är betydelsefullt eftersom det är frågor som rör pendling och kollektivtrafik på ett nationellt plan. Så infoga det gärna i mejl till folk som bor på andra ställen i landet eller posta länken på din Facebooksida.

Alla kan nämligen drabbas av indragna lokaltåg på grund av prioriteringsreglerna i kombination med spårbrist.

SPRID VÅRT FLYGBLAD TILL ALLA DU TROR ÄR INTRESSERADE, inklusive tidningar och nyhetsredaktioner.