Author Archives: sekr

Regeringsbesök i Gnesta

Posted on by .

SN om mötet1

Södermanlands Nyheter aviserade dagens möte i notisen till höger. Och föreningsstyrelsen jobbar envetet vidare på att uppmärksamma makthavarna på de problem som gjorde att Gnestapendeln var nära att läggas ned. Just dessa orsaker vill vi ändra på. Därför är vi glada över att Karin Svensson-Smith (MP), trafikutskottets ordförande och tidigare ordförande i Resenärsforum, kunde komma till Gnesta idag den 16 juni 2015 och lyssna på oss. Södertäljeposten och SVT Sörmland var också på plats.

Kaffebaren3

Svensson-Smith är mycket insatt i tågtrafiken och dess villkor och var lyhörd för våra frågor. Vi fick även information om det arbete som bedrivs och vad som bör ändras för att få till stånd en hållbar och tillförlitlig tågtrafik. Att Trafikverket dessutom föreslår ett mål på fördubblad kollektivtrafik, vilket antagits av riksdagens trafikutskott, stärker föreningens arbete.

Perrongen o SVT

Härnäst på dagordningen och inför hösten planerar styrelsen att bjuda in infrastrukturminister Anna Johansson. Därefter står även företrädare för övriga riksdagspartier på tur.

Perrongen2

Föreningen på scenen på Gnestadagen

Posted on by .

Madde on stage

På Gnestadagen framträdde Föreningen Gnestapendeln på Strömmenscenen med ett inslag. Efter en introduktion av ordföranden Benny Åberg, äntrade Madeleine Dreydel scenen. Madeleine var den som 2013 drog igång den omfattande namninsamlingen mot en överhängande pendeltågsnedläggning. Här berättade hon hela historien bakom detta. Idag sitter hon i föreningens styrelse och är yngst med sina 16.

Zigge på scen

 

 

Det musikaliska inslaget stod Zigge skillZ för, som förtjänstfullt framförde två låtar. Därefter höll vice ordförande, Ingemar Oderstedt, ett avslutande anförande om föreningen och föreningens arbete.

Ingemar on stage

Trots att regndropparna inte kunde låta bli att falla mot slutet av evenemanget, lyckades föreningen värva en hel del nya och även unga medlemmar. Framträdandet var ett led i strävan att engagera fler ungdomar i arbetet med ortens och områdets kollektivtrafik.

Ingemar o Benny1

Föreningen aktiv på Gnestadagen

Posted on by .

På Gnestadagen lördagen den 6 juni har Föreningen Gnestapendeln ett inslag på Strömmenscenen kl.12.45. Madeleine Dreydel ska berätta sin historia, dessutom blir det ett musikaliskt framträdande.

Idag sitter Madeleine i styrelsen och det var hon som drog igång ”pendeltågsupproret” sommaren 2013 när det blev allmänt känt att det fanns tankar på att lägga ned Gnestapendeln. Ni minns väl stormötet på Strömmentorget?

På lördag berättar hon om hur stort hennes upprop på Facebook blev och arbetet med namninsamlingen. Dessutom kommer Zigge skillZ att framföra ett par låtar. Detta inslag anordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Zigge och Madde

Zigge och Madde

Vi hoppas på stor uppslutning av unga och gamla och alla däremellan. Passa även på att bli medlem i föreningen!

Jonas Sjöstedt diskuterade Gnestapendeln

Posted on by .

Jonas Sjöstedt 27 april

Måndagen den 27 april träffade styrelsen Jonas Sjöstedt. Södermanlands Nyheter har skrivit en artikel om detta, se här.

Tågens prioriteringsordning togs upp och styrelsen vill att Vänsterpartiet skriver en riksdagsmotion i frågan. Detta är ett steg i föreningens fortsatta arbete att uppvakta politiker för att de ska ta tågfrågan på allvar.

Dagens prioriteringskriterier för tågtrafiken, som diskriminerar kollektivtrafiken till förmån för fjärrtrafiken, skylls ofta på EU. Men Tyskland följer inte dessa bestämmelser lika slaviskt som Sverige. Det är ett tecken på att Sverige också kan ha egna regler som inte står i strid med EU:s.

Nästföljande politiker på tur för uppvaktning är Anna Johansson, infrastrukturminster, och Åsa Romson, vice statsminister. Frågan rullar vidare!

Årmötesdeklaration

Posted on by .

På föreningens årsmöte den 22 april beslutade årsmötet att godkänna en deklaration som ska användas i föreningens kampanj för att påverka politiker och makthavare. Den har sammanställts med tanke på de indragningar som planeras på vår linje men även på linjen mot Nynäshamn samt de taxehöjningar som planerats i samband med sparförslagen. Här följer deklarationen i sin helhet:

Nej till neddragningar av pendeltågen

 Vår pendeltågförbindelse, Gnestapendeln, måste säkras och utvecklas. Det är oacceptabelt att indragningar åter börjar göras.

 Tågförbindelsen är vår livlina till jobb, skolor och fritidsaktiviteter. Privatbilen måste kunna parkeras vid närmsta pendeltågstation i fall då bussförbindelse saknas. Samhällsplaneringsskäl och miljö- och hållbarhetsskäl är tunga argument för en utvecklad, ej neddragen pendeltågförbindelse. Människor vill kunna bo och investera i våra nära-naturen-samhällen. Små, medelstora och stora företag i vår regiondel behöver förutsägbarhet med fungerande infrastruktur, ej neddragningar. Regionen och dess delar är i en expansiv fas. Då måste infrastrukturen byggas ut och kvalitetssäkras.

 Föreningen Gnestapendelns årsmöte kräver:

 –          Att kvällsförbindelsen vardagar från Södertälje C 22.57 kvarligger och förlängs från Järna till Gnesta (och åter).

 –          Att SL i sin besparingsiver icke drar in pendeltågen till Gnesta, Nynäshamn eller annorstädes, oavsett tid på dygnet. Att dra in pendeltåg är kontraproduktivt!

 –          Att Trafikverket, med nya instruktioner från politiskt ansvarigt håll (hos statsmakterna), ändrar sina prioriteringar (prioriteringskriterierna) så att pendeltåg väsentligen prioriteras upp. Nytillkomna fjärrtågsoperatörer, t.ex. på sträckan Stockholm-Göteborg, kan inte tillåtas slå ut pendeltåg eller regionala tåg i våra tillväxtregioner.

 –          Att en utredning tillsätts om lämplig utbyggnad/ombyggnad av Gnesta bangård så att de olika tågslagen kan fungera parallellt och smidigare.

Kallelse till årsmöte

Posted on by .

Logotyp_FG.jpgcropped-För-gmail.jpg

Föreningens medlemmar kallas härmed till

årsmöte för Föreningen Gnestapendeln

Mötet hålls onsdagen den 22 april 19.00–21.00

Plats: Elektrons B-sal i Gnesta

Fika kommer finnas!

Dagordningen kan läsas här och verksamhetsberättelsen här.

 

Vi hoppas på stor uppslutning!

Kom ihåg att pendeltåget ständigt är i farozonen och vi kan inte slå oss till ro och tro att turer och tåg kommer att finnas för alltid. Vi har nu sett att SL planerar att dra in en tur till Järna, vilket gör att den turen heller inte kan förlängas till Gnesta på sikt.

Nynäshamnsbanan ska få många indragna turer och detta kan vara början till en nedrustning som är svår att vända. Därför behövs en organiserad folkopinion. Ditt stöd behövs!

Intervju i Östnytt den 30 mars

Posted on by .

Saxat från SVT Östnytt den 30 mars 2015 med anledning av föreningsstyrelsens pressmeddelande som är en protest mot nedläggningen av en av turerna till Järna:

TV_inslag Östnytt 30 mars 2015

Nu reagerar pendlarföreningen i Gnesta på de senaste sparplanerna från SL. I en skrivelse protesterar de mot förslag om indragna avgångar kvällstid.

Det är i samband med ett nedskärningsförslag från politikerna i Stockholms Läns Landsting som de pendlare som reser från Stockholm till Gnesta under sena vardagskvällar har anledning att oroa sig. Om förslaget blir verklighet dras avgången från Stockholm kl 22:16 in under alla vardagskvällar.

Samtidigt dras hela sex avgångar in dagligen i Nynäshamn, enligt förslaget.

Detta har nu fått Föreningen Gnestapendeln, men runt 350 medlemmar, att reagera och en skrivelse är inskickad till de ledande politikerna där man ber dem att tänka om.

– Det finns fortfarande all anledning till oro för Gnestapendeln för den är inte säkrad än och vi är nu inne i vad man skulle kunna kalla för ett tvåfrontskrig, säger Ingemar Oderstedt, vice ordförande i Föreningen Gnestapendeln.

Se intervjun här:

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/svtsormland/pendelavgangar-hotas-i-gnesta

 

Äntligen – flera turer

Posted on by .

Idag är första arbetsdagen med den utökade tidtabellen – grattis alla pendeltågsresenärer på Gnestalinjen! Styrelsen ser mycket positivt på den utökade tidtabellen. Samtidigt bevakar föreningen noga vad som rör sig på riksplanet kring järnvägsfrågorna, vilket direkt påverkar vår pendel.

De utökade morgon- och förmiddagsturerna är dock bara är på ett års sikt. Förbindelsen från Stockholm C på vardagar med avgång 22.16 som stannar i Järna förlängdes alltså inte. Styrelsen ser förbättringarna som en direkt följd av opinionsbildningen som pågått i snart två år.

Strax före valet i september 2014 träffade vi företrädare för de flesta rikspartierna på personliga möten vid stationshuset i Gnesta. Det har gett resultat med våra skrivelser och uppvaktningar av regeringens infrastrukturminister och till riksdagens trafikutskott med även torgmöten och protestlistor 2013.

Men vår pendeltågslinje är inte säkrad på sikt. Vissa förändringar sker redan den 9-10 augusti 2015, vilket sannolikt beror på att fler, nya tågbolag börjar köra Stockholm-Göteborg. Enligt uppgift ska bolaget MTR (som kör tunnelbanan i Stockholm) köra åtta nya avgångar mellan Stockholm och Göteborg, med tåg med samma hastighet som SJ:s snabbtåg (tidigare kallat X2000).

De prioriteringar som vi bland annat protesterade mot 2013, då pendel var nedläggningshotad, gäller fortfarande hos Trafikverket. Det innebär att fjärrtågen ligger i topp på prioritetslistan och pendeltågen ligger nära botten på samma lista. Styrelsen har kraftfullt framfört att detta måste ändras till centralt ansvariga.

Prioritetslistan är ohållbar. Därför har styrelsen satsat mer på bevakning, protester och uppvaktningar för att inte ställas inför ett hot om en nedläggning, som 2013. Samma problem gäller motsvarande pendelförbindelser längs spåren till Göteborg och på andra håll i landet.

Kampen för vår pendels bevarande, men också utveckling/utbyggnad, måste fortsätta bland oss resenärer längs linjen, bland föreningens medlemmar och bland våra folkvalda! Därför går styrelsen ut med ett pressmeddelande idag där vi tar upp dessa frågor.

Föreningens skrivelse till den nya regeringen

Posted on by .

Skrivelsehuvud_okt14

I oktober skickade föreningsstyrelsen en skrivelse till den nyvalda regeringen. Redan före valet kom många representanter både för den tidigare och även för den nytillträdda regeringen ut till Gnesta och uppvaktade föreningen. De hade mycket att säga om tågpolitiken och ingen ville nagga Gnestapendeln i kanten. Det var många fagra (?) löften som gavs, något som styrelsen givetvis vill följa upp.

Därför skickades en skrivelse till regeringen med en uppmaning att fortsätta på den linje som man påstod sig vilja följa före valet. I dags dato har inget svar inkommit, men styrelsen väntar tålmodigt på ett sådant. Skrivelsen finns att läsa i sin helhet på följande länk: Skrivelse till regeringen i oktober 2014.

Föreningen Gnestapendeln utmanar nyvalda politiker” var rubriken på bloggaren Göran Benedicks inlägg. Han uppmärksammade skrivelsen och här kan man läsa den bloggposten.

 

 

Politikernas svar på skrivelsen

Posted on by .

Inför valet 14 september är det viktigt för väljarna, tågpassagerare och resenärer utmed Gnestapendeln att få reda på partiernas inställning till Gnestapendeln. För att få reda på det, skrev föreningen i juni till samtliga riksdagspartier och ställde frågan: Vilka av föreningens krav för pendeltågens fortlevnad och utveckling ställer partierna upp på och lovar driva efter valet?

Nu har vi fått svar från alla partier utom ett. Svaren har sammanställts i en matris, där ni kan se vad de olika partierna tycker. Denna matris bygger i sin tur på en handskriven förlaga, som innehåller lite mer kött på benen. Den förlagan kan du se här.

Matris på skrivelsesvar_140907

Alla partier, utom KD, svarade muntligen och/eller skriftligen. Två (flera) partier har sänt centrala (centralt placerade) partiföreträdare till Gnesta för personligt möte med föreningens styrelse, nämligen Anders Ygeman, Trafikutskottets ordförande (S) och Åsa Romson, språkrör (MP). Vid invigningen av Alliansens valstuga i Gnesta fick föreningen en dialog med statsrådet Anna-Karin Hatt (C) och Folkpartiets riksdagskandidat nr 1 på sörmlandslistan Ewa Callhammar.

Nedan följer de krav Föreningen Gnestapendeln ställde i  skrivelsen. Vi begärde också besked om vad partierna lovade göra under kommande mandatperiod:

  • ändring i Trafikverkets prioriteringsregler så att lokaltrafiken får företräde framför fjärrtrafiken
  • långsiktighet: fleråriga trafikplaner och avtal i stället för som ettåriga
  • förbifartsspår i Mölnbo
  • uppdatering av signalsystemet

Föreningen har sammanställt partiernas svar i en tabell på följande länk. Ett X innebär ett principiellt ”JA, detta ska vi satsa på”!