Åsa Kullgren: ”Tågpendlare diskrimineras”

ÅsaKullgren_FB

Åsa Kullgren (S), ordförande i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet konstaterar det som Föreningen Gnestapendeln har kunnat konstatera, nämligen att arbetspendlare diskrimineras, vilket är sanktionerat i Järnvägslagen från 2004.

Enligt Kullgren håller Trafikverket på att se över sina prioriteringar för att regiontågtrafik mer ska jämställdas med fjärrtågtrafik när verket gör nya tågplaner och tidtabeller. Det tackar vi i Föreningen Gnestapendeln för, eftersom det är ett av föreningens mål och något vi har lyckats skapa opinion för bl.a. med vår paneldebatt.

Åsa Kullgren är oroad:

En av de viktigaste sakerna som jag ville ha fram är att jag känner en oro på kort sikt när det gäller vår pendeltågstrafik att det ska bli som i maj då våra tåg får stryka på foten och det har jag en stor oro för att vi ska stå inför samma situation nästa år och det ville jag ha besked av ministern.

Kullgren anser att Trafikverket ska jämställa regiontåg och fjärrtåg så att de är lika mycket värda när tidtabeller och tågplaner ska ändras. Hon säger sig ha fått signaler om att Trafikverket arbetar med att ändra på prioriteringskriterierna, men att de inte hinner få fram nya kriterier inför 2015 års tågtidtabell, vilket gör att Gnestapendeln kan drabbas även inför Tågplan 2015.

Men föreningen undrar om Trafikverket kan göra det självsvåldigt och så lättvindigt utan att bryta mot Järnvägslagen. Ska inte lagstiftarna besluta om en lagändring först eller är det helt plötsligt okej för en myndighet att kringgå lagen?

När man genom upphandlingssystemet talar om ”samhällsnyttan” är det bara den slutna tågsystemsnyttan som åsyftas. Alltså ser man inte till den totala samhällsnyttan som regiontågen ger, nämligen att folk kan jobba och bidra till en större samhällsnytta. Detta vidare begrepp måste vägas in i helhetsperspektivet eftersom vardagspendlarna i Mälardalen diskrimineras av Trafikverket och det tycker inte Åsa Kullgren är acceptabelt.

Från föreningens sida kan vi instämma med Åsa Kullgren och vi förväntar oss och jobbar för att prioriteringsordningen ses över.

One comment on “Åsa Kullgren: ”Tågpendlare diskrimineras”
1 Pings/Trackbacks for "Åsa Kullgren: ”Tågpendlare diskrimineras”"
  1. […] i december innehåller inget annat än nya hot mot Gnestapendeln, vilket di bland annat kan läsa här. Inget har ändrats i prioriteringskriterierna men operatörerna kan bli fler och godstrafik ska ta […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*