Årsmöte och styrelsen för 2014

Mölnbo folkets hus

Onsdagen den 23 april avhölls föreningens årsmöte i Mölnbo folkets hus. Lokalen var inte fullsatt, vilket är väntat då folk i allmänhet tror att faran är över. Men pendeltåget är fortsatt hotat och kommer sannolikt att vara det varje år så länge man behåller förfarndet med de årliga upphandlingarna av fjärrtrafiken utan att öronmärka spårkapacitet till kollektivtrafiken. Att öronmärka spårkapacitet för kollektivtrafiken när intressekonflikter uppstår, ser vi som mycket viktigt men något som verkar omöjligt från beslutsfattarnas sida.

Landstingets aviserade satsning på Gnestapendeln för att få bort de stora glappen i tidtabellen mitt på dan är mycket positivt. Nu återstår det att se om det går att genomföra.

De sedvanliga årsmötesförhandlingarna avhölls och styrelsen omvaldes med några ommöbleringar. Ewa Fagerlund och Inger Evensen avgår som styrelsesuppleanter. Istället invaldes Thorwald Arvidsson från Mölnbo som styrelsesuppleant.

Verksamhetsberättelsen gicks igenom om någon tyckte att den var för blygsam vad gäller föreningens påverkan. Detta ändrades och dessutom infogades en förtydligande mening om föreningens ekonomi, som i princip har baserats på sponsorhjälp, en orsak som gör att föreningen inte har haft några faktiska utgifter i bokföringen. Verksamhetsberättelsen kan läsas i sin helhet här (länk).

En föreslagen verksamhetsplan antogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Nästföljande styrelsemöte konstituerade sig styrelsen  och kommer att konstituera sig på nästföljande styrelsemöte.

Styrelsen ser alltså ut sålunda efter det konstituerande styrelsemötet som avhölls den 26 maj: Benny Åberg, ordförande, Ingemar Oderstedt, vice ordförande, Elisabeth Lundberg-Karlsson, sekreterare, Anna Rova, kassör, Kerstin Öhrner, suppleant, Thorwald Arvidsson, suppleant.

3 comments on “Årsmöte och styrelsen för 2014
  1. marianne unnert skriver:

    Var hittar man verksamhetsplanen, som godkändes på årsmötet? Tack på förhand! Marianne

1 Pings/Trackbacks for "Årsmöte och styrelsen för 2014"
  1. […] föreningens årsmöte den 23 april beslutades om en verksamhetsplan. Den går att läsa genom att klicka här. Med verksamhetsplanen […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*