Monthly Archives: maj 2017

Årsmötet 2017

Posted on by .

Föreningen avhöll sitt årsmöte på Humbles konditori onsdagen den 26 april kl. 19.00. Styrelsen fick beröm för det arbete som lagts ned under året och för de frågor som drivits. En av hjärtefrågorna är, och har varit, prioriteringskriterierna, en fråga som har avgörande betydelse för Gnestapendelns framtid.

Med nuvarande regler prioriteras alltid kollektivtrafiken ned och snabbtågen får företräde när det är trångt på spåren. Dessutom är reglerna ettåriga, vilket gör att det kan bli som 2013 – ett nedläggningshot kan komma fort och oväntat. Därför bör reglerna ändras så att alla tågslag blir jämställda. Dessutom bör planera bli mer långsiktiga för att garantera kontinuiteten.

Efter att getingmidjan i Stockholm försvinner i juni, får vi en ny getingmidja kring Flemingsberg men även vid Järna. Innan ostlänken blir klar, vilket kommer att dröja mer än tio år – kommer vi tyvärr att fortfarande drabbas av trängseln på spåren här på västra stambanan. Det talas till och med om ”trängselavgifter” för tågen på denna sträcka. Detta leder till att kostnaderna för pendel- och regionaltågen blir högre för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Därför bör Sörmlands kollektivtrafikmyndighet avsätta mer resurser till pendeltågstrafiken. Föreningen fortsätter dock att driva frågan om fler avgångar, särskilt på helger.

Styrelsen blev omvald med ett nyval: Tony Henningsson. Tony bor i Nyköping och bodde tidigare i Gnesta. Han har ett förflutet som styrelseledamot i den pendlarförening som var verksam efter millennieskiftet, Föreningen Gnestapendlarna, vars huvudfråga var att få tillbaka pendeltåget efter att det försvann ”spårlöst” när Citypendeln tog över driften. Tony välkomnas till styrelsen. Styrelsen hälsar honom välkommen i det fortsatta arbetet!