Monthly Archives: april 2017

Årsmötesdags!

Posted on by .

Kallelse till årsmöte för Föreningen Gnestapendeln

ordförandeklubba2

Onsdagen den 26 april 2017 19.00–21.00 Plats: Humbles konditori i Gnesta. Fika från 18.30.

Förslag till dagordning:

1.   Mötet öppnas och inbjudna gäster presenteras – ansvariga tjänstemän för pendeltågsfrågor på Gnesta kommun

2.   Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet

3.   Godkännande av dagordningen

4.   Beslut om mötets stadgeenliga utlysande

5.   Verksamhetsberättelse

6.   Ekonomisk rapport

7.   Revisionsberättelse

8.   Ansvarsfrihet för styrelsen

9.   Motioner

10.   Val av styrelse

11.   Val av revisor

12.   Verksamhetsplanering (kommer på hemsidan)

13.   Övriga frågor

14.   Mötet avslutas

 

Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen