Monthly Archives: december 2016

Gemensam skrivelse till trafikutskottet

Posted on by .

 

brevhuvud_skrivelse_tu

I samarbete med föreningen TIM-pendlare och Resenärsforum har Föreningen Gnestapendeln utarbetat en skrivelse som har skickats till Riksdagens trafikutskott. I skrivelsen tar vi upp frågan om prioriteringskriterirna, som är de regler som styr vilka som ska få förtur till tåglägen (dvs. tider att köra sina tåg på). I nuläget har snabbtågen alltid företräde, då de anses gagna samhällsnyttan bättre.

I skrivelsen betonar vi att kollektivtrafikresenärerna (folk som pendlar till arbete och studier) bör uppvärderas och ges samma vikt som snabbtågsresenärer (folk som reser enstaka långa sträckor t.ex. till Göteborg).

Termen ”samhällsnytta” betyder inte heller det som man kan tro när man läser det. I myndighetstexten betyder det ”de som ger flest intäkter” och i vår situation ger externa privata tågbolag som hyr in sig på spåren högre intäkter än vad kollektivtrafikresenärer gör. Det ordet bör om möjligt ges en annan definition. Definitionen hänger nämligen ihop med vad prioriteringskriterierna får för följder i verkligheten, nämligen att kollektivtrafiken prioriteras ned.

Med anledning av skrivelsen skickade föreningen även ut ett pressmeddelande som kan läsas här.

Vill du läsa hela skrivelsen som den är, kan du klicka här.