Monthly Archives: mars 2016

Årmöte onsdagen den 6 april

Posted on by .

Årsmötesbild_handuppräckning

Föreningen Gnestapendelns styrelse meddelar att föreningens årsmöte äger rum onsdagen den 6 april  i Mölnbo Folkets Hus kl. 19.00.

Dagordning, verksamhetsberättelse m.m. kommer att läggas ut på hemsidan inom kort.

Vi ser gärna att ni föreslår förslag till nya styrelsemedlemmar och aktiviteter under året och givetvis att medlemmarna sluter upp mangrant och kommer på mötet!