Monthly Archives: november 2015

Dags för en resenärsenkät

Posted on by .

Enkät_151124

Din hjälp behövs!

Det vore bussigt om du kunde hjälpa till och besvara denna enkät. Det tar maximalt fem minuter att svara på tio frågor och svaren är anonyma.

TILL ENKÄTEN – KLICKA HÄR

Det är en resenärsenkät som ska undersöka förutsättningarna för att skapa en starkare resenärsorganisation. Det är Resenärsforum som gör en förstudie.

Sista dag är fredagen den 27 november 2015!