Monthly Archives: maj 2015

Jonas Sjöstedt diskuterade Gnestapendeln

Posted on by .

Jonas Sjöstedt 27 april

Måndagen den 27 april träffade styrelsen Jonas Sjöstedt. Södermanlands Nyheter har skrivit en artikel om detta, se här.

Tågens prioriteringsordning togs upp och styrelsen vill att Vänsterpartiet skriver en riksdagsmotion i frågan. Detta är ett steg i föreningens fortsatta arbete att uppvakta politiker för att de ska ta tågfrågan på allvar.

Dagens prioriteringskriterier för tågtrafiken, som diskriminerar kollektivtrafiken till förmån för fjärrtrafiken, skylls ofta på EU. Men Tyskland följer inte dessa bestämmelser lika slaviskt som Sverige. Det är ett tecken på att Sverige också kan ha egna regler som inte står i strid med EU:s.

Nästföljande politiker på tur för uppvaktning är Anna Johansson, infrastrukturminster, och Åsa Romson, vice statsminister. Frågan rullar vidare!