Monthly Archives: april 2015

Årmötesdeklaration

Posted on by .

På föreningens årsmöte den 22 april beslutade årsmötet att godkänna en deklaration som ska användas i föreningens kampanj för att påverka politiker och makthavare. Den har sammanställts med tanke på de indragningar som planeras på vår linje men även på linjen mot Nynäshamn samt de taxehöjningar som planerats i samband med sparförslagen. Här följer deklarationen i sin helhet:

Nej till neddragningar av pendeltågen

 Vår pendeltågförbindelse, Gnestapendeln, måste säkras och utvecklas. Det är oacceptabelt att indragningar åter börjar göras.

 Tågförbindelsen är vår livlina till jobb, skolor och fritidsaktiviteter. Privatbilen måste kunna parkeras vid närmsta pendeltågstation i fall då bussförbindelse saknas. Samhällsplaneringsskäl och miljö- och hållbarhetsskäl är tunga argument för en utvecklad, ej neddragen pendeltågförbindelse. Människor vill kunna bo och investera i våra nära-naturen-samhällen. Små, medelstora och stora företag i vår regiondel behöver förutsägbarhet med fungerande infrastruktur, ej neddragningar. Regionen och dess delar är i en expansiv fas. Då måste infrastrukturen byggas ut och kvalitetssäkras.

 Föreningen Gnestapendelns årsmöte kräver:

 –          Att kvällsförbindelsen vardagar från Södertälje C 22.57 kvarligger och förlängs från Järna till Gnesta (och åter).

 –          Att SL i sin besparingsiver icke drar in pendeltågen till Gnesta, Nynäshamn eller annorstädes, oavsett tid på dygnet. Att dra in pendeltåg är kontraproduktivt!

 –          Att Trafikverket, med nya instruktioner från politiskt ansvarigt håll (hos statsmakterna), ändrar sina prioriteringar (prioriteringskriterierna) så att pendeltåg väsentligen prioriteras upp. Nytillkomna fjärrtågsoperatörer, t.ex. på sträckan Stockholm-Göteborg, kan inte tillåtas slå ut pendeltåg eller regionala tåg i våra tillväxtregioner.

 –          Att en utredning tillsätts om lämplig utbyggnad/ombyggnad av Gnesta bangård så att de olika tågslagen kan fungera parallellt och smidigare.

Kallelse till årsmöte

Posted on by .

Logotyp_FG.jpgcropped-För-gmail.jpg

Föreningens medlemmar kallas härmed till

årsmöte för Föreningen Gnestapendeln

Mötet hålls onsdagen den 22 april 19.00–21.00

Plats: Elektrons B-sal i Gnesta

Fika kommer finnas!

Dagordningen kan läsas här och verksamhetsberättelsen här.

 

Vi hoppas på stor uppslutning!

Kom ihåg att pendeltåget ständigt är i farozonen och vi kan inte slå oss till ro och tro att turer och tåg kommer att finnas för alltid. Vi har nu sett att SL planerar att dra in en tur till Järna, vilket gör att den turen heller inte kan förlängas till Gnesta på sikt.

Nynäshamnsbanan ska få många indragna turer och detta kan vara början till en nedrustning som är svår att vända. Därför behövs en organiserad folkopinion. Ditt stöd behövs!

Intervju i Östnytt den 30 mars

Posted on by .

Saxat från SVT Östnytt den 30 mars 2015 med anledning av föreningsstyrelsens pressmeddelande som är en protest mot nedläggningen av en av turerna till Järna:

TV_inslag Östnytt 30 mars 2015

Nu reagerar pendlarföreningen i Gnesta på de senaste sparplanerna från SL. I en skrivelse protesterar de mot förslag om indragna avgångar kvällstid.

Det är i samband med ett nedskärningsförslag från politikerna i Stockholms Läns Landsting som de pendlare som reser från Stockholm till Gnesta under sena vardagskvällar har anledning att oroa sig. Om förslaget blir verklighet dras avgången från Stockholm kl 22:16 in under alla vardagskvällar.

Samtidigt dras hela sex avgångar in dagligen i Nynäshamn, enligt förslaget.

Detta har nu fått Föreningen Gnestapendeln, men runt 350 medlemmar, att reagera och en skrivelse är inskickad till de ledande politikerna där man ber dem att tänka om.

– Det finns fortfarande all anledning till oro för Gnestapendeln för den är inte säkrad än och vi är nu inne i vad man skulle kunna kalla för ett tvåfrontskrig, säger Ingemar Oderstedt, vice ordförande i Föreningen Gnestapendeln.

Se intervjun här:

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/svtsormland/pendelavgangar-hotas-i-gnesta