Monthly Archives: december 2014

Äntligen – flera turer

Posted on by .

Idag är första arbetsdagen med den utökade tidtabellen – grattis alla pendeltågsresenärer på Gnestalinjen! Styrelsen ser mycket positivt på den utökade tidtabellen. Samtidigt bevakar föreningen noga vad som rör sig på riksplanet kring järnvägsfrågorna, vilket direkt påverkar vår pendel.

De utökade morgon- och förmiddagsturerna är dock bara är på ett års sikt. Förbindelsen från Stockholm C på vardagar med avgång 22.16 som stannar i Järna förlängdes alltså inte. Styrelsen ser förbättringarna som en direkt följd av opinionsbildningen som pågått i snart två år.

Strax före valet i september 2014 träffade vi företrädare för de flesta rikspartierna på personliga möten vid stationshuset i Gnesta. Det har gett resultat med våra skrivelser och uppvaktningar av regeringens infrastrukturminister och till riksdagens trafikutskott med även torgmöten och protestlistor 2013.

Men vår pendeltågslinje är inte säkrad på sikt. Vissa förändringar sker redan den 9-10 augusti 2015, vilket sannolikt beror på att fler, nya tågbolag börjar köra Stockholm-Göteborg. Enligt uppgift ska bolaget MTR (som kör tunnelbanan i Stockholm) köra åtta nya avgångar mellan Stockholm och Göteborg, med tåg med samma hastighet som SJ:s snabbtåg (tidigare kallat X2000).

De prioriteringar som vi bland annat protesterade mot 2013, då pendel var nedläggningshotad, gäller fortfarande hos Trafikverket. Det innebär att fjärrtågen ligger i topp på prioritetslistan och pendeltågen ligger nära botten på samma lista. Styrelsen har kraftfullt framfört att detta måste ändras till centralt ansvariga.

Prioritetslistan är ohållbar. Därför har styrelsen satsat mer på bevakning, protester och uppvaktningar för att inte ställas inför ett hot om en nedläggning, som 2013. Samma problem gäller motsvarande pendelförbindelser längs spåren till Göteborg och på andra håll i landet.

Kampen för vår pendels bevarande, men också utveckling/utbyggnad, måste fortsätta bland oss resenärer längs linjen, bland föreningens medlemmar och bland våra folkvalda! Därför går styrelsen ut med ett pressmeddelande idag där vi tar upp dessa frågor.