Monthly Archives: december 2013

God jul och gott nytt år

Posted on by .

girlang

Styrelsen ber att få önska alla medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Vårt mål är att göra avtryck i den tågpolitiska debatten 2014. Det är mycket som står på spel för lokaltrafikens vidkommande efter att bestämmelserna om konkurrensutsättning träder i kraft fullt ut 2014. Föreningens mål är att så långt det är möjligt eliminera de skadeverkningar som detta får på kollektivtrafiken och på lång sikt få beslutsfattarna att inse att reglerna måste ändras, eller åtminstone justeras.

tågrånet

Under ledigheten är det några i styrelsen som kopplar av med att läsa boken Det stora tågrånet. Bloggen återkommer med en recension av den under 2014.

God helg!

 julgran

Medlemsmöte i Mölnbo 3 december

Posted on by .

vänster sida

Föreningen bjöd in medlemmarna till ett medlemsmöte i Mölnbo den 3 december. Inbjudna var även Åsa Kullgren och Helena Ekroth från Södermanlands kollektivtrafikmyndighet och Nils-Erik Sellin, kommunchef i Gnesta.

Efter fikat diskuterade vi paneldebatten, där alla uttryckte sin varma uppskattning och ansåg att den var väldigt lyckad. Informationen på förhand om debatten med flygbladsutdelning och affischering m.m. uppmärksammades och ansågs ha varit framgångsrik.

Någon uttryckte sitt missnöje eftersom inga löften utkrävdes eller lämnades på paneldebatten från beslutsfattarnas sida. Andra höll inte med om det då Einar Schuch från Trafikverket och Catharina Elmsäter-Svärd uttryckte möjligheten att införa ramavtal med längre avtalsperioder än nuvarande ettåriga avtal, även om att entreprenörerna på de privata tågbolaget verkar ointresserade av längre avtal. Det kände uppenbart trycket från folkopinionen, vilket också var syftet med paneldebatten.

Schuch nämnde även en möjlighet att införa ytterligare en tågklass, i vilken Gnestapendeln skulle kunna inordnas. På det hela taget ansåg man på medlemsmötet att det inte är realistiskt att utkräva löften eftersom beslut om sådant vi har önskemål om, måste fattas i beslutsfattande organ på demokratisk väg. Det kan inte någon sitta och lova rakt av på en paneldebatt.

Vi har dock gjort ett avsevärt avtryck på beslutsfattarna och de har nog insett att det inte går att köra över folkopinionen på samma sätt i framtiden genom nedläggnings- eller neddragningsförslag utan att det blir mothugg.Höger sida

Diskussionen gick vidare om vad som kan göras för att ge möjlighet till mer trafik på Västra stambanan, eftersom spårbristen är en springande punkt och vi i grunden vill ha fler tåg, lägst timmestrafik och det även på helgerna. Många goda förslag gavs, som t.ex. förbigångsspår mellan Mölnbo och Gnesta och en ombyggnad av Mölnbo station för förbifart. För mindre pengar kan man på så sätt öka kapaciteten på kortare sikt. Här kan föreningen påverka genom att påtala sådana möjligheter. (Läs om mer tågtekniska åtgärder, utredda av Gunnar Söderberg: brev, om Gnesta och hela hans utredning).

Gnesta kommun har i sitt remissvar på RUFS (Regional utvecklingsplan för Stockholmsområdet) markerat att investeringar behövs på den här banan och att man måste ha draghjälp från Stockholm. Problemet är att den samhällekonomiska nyttan inte baseras på passagerarna, utan på tågtekniska processer.

Enligt Åsa är det avreglerade systemet ett exempel på att man ger företagen stora friheter och litet ansvar. Inga ordentliga marknadsanalyser krävs av dem och vi skulle kunna ställa krav på att operatörerna uppvisar bevis på behovet av deras erbjudna tjänster. Detta med tanke på att det i Vecturas utredning (se Powerpoint av den) framgår att det finns ett färdigt förslag med 50 procent fler snabbtåg på vår sträcka. Nu råder det nämligen en kapplöpning om guldtiderna mellan Stockholm-Göteborg. En relevant fråga är alltså var undersökningarna finns som påtalar behovet från resenärernas sida (dvs. överbokningarna på befintliga tåg) om denna kapacitetsökning till och från Göteborg. Här finns det saker för föreningen att påverka.

medlemsvärvningstillbehör2

Medlemsvärvning

Mötet beslutade att bilda en arbetsgrupp för att leta upp och kontakta pendlar- och kollektivtrafikföreningar runt om i landet. Målet är att utbyta information och hitta samarbetsformer där vi kan påverka beslutsfattarna gemensamt, för att påtala att det vi står inför är ett nationell problem och inte bara ett Gnestaproblem.

Mötet avslutades och vi kunde konstatera att det varit konstruktivt, att vi lärt oss mycket av våra inbjudna gäster och att vi alla står enade i kampen mot kollektivtrafikens nedrustning.

(Mer allmänna tågfaktadokument finns att läsa i den här mappen.)